• Bahnhof SBB CH - Basel
 • Hauptbahnhod DE - Hannover
 • Hauptbahnhof CH - Zü¨rich
 • Bahnhof DE - Leipzig
 • Bahnhof Zoo, DE - Berlin
 • Bahnhof CH - Bern
 • Badraumsystem Ruckstuhl
 • Gemeinschaftspraxis CH - Basel
 • Arztpraxis CH - Muhen
 • Geschäfts- und Ausstellungsräume Ruckstuhl I - Milano
 • Geschäfts- und Ausstellungsräume Personal Design I - Milano